Fullstendige kampanjevilkår

Generelle krav
1. For å delta i kampanjen må du fylle ut skjemaet, godkjenne disse vilkårene og kunne
vise at du har kjøpt en Huawei P20 Pro/ P20 64GB/128GB fra en valgfri nordisk forhandler i
tidsrommet 10. september 2018 – 30. november 2018.
2. Ansvarlig for kampanjen er Huawei Technologies Norway AS («Huawei»), Org nr 991
137 092, Rolfsbuktveien 4A, 1364 Fornebu. Hvis Huawei krever det, må du kunne
fremvise en kvittering for gyldig kjøp i henhold til punkt 1 og oppgi mobiltelefonens IMEI-
nummer. Kjøp og kvittering er en forutsetning for å delta i kampanjen.
3. For å kunne delta må du være en fysisk person som har fylt 18 år, og ha en adresse
innen EU eller EØS-området. Du kan delta med ett (1) bidrag i henhold til punkt 1.
Behandling av personopplysninger
4. Huawei har ansvar for håndteringen av personopplysninger i samsvar med lokal
lovgivning
5. Huawei vil innhente og behandle de personopplysningene du gir om deg selv når du
sender inn ditt bidrag. Det samme gjelder ytterligere personopplysninger dersom du
sender slike til oss senere.
6. Huawei vil innhente og behandle de personopplysningene du gir om deg selv når du
sender inn ditt bidrag. Det samme gjelder ytterligere personopplysninger dersom du
sender slike til oss senere.

7. Formålet med Huaweis behandling av personopplysningene dine er å utføre
markedsføringsaktiviteten som støtter salg av Huawei P20Pro / P20 64GB/128GB og sende ut
Helly Hansen gavekort til deltakerne.
8. For å utføre aktiviteten som er angitt i punkt 9, kan det hende at vi deler
personopplysninger med følgende kategorier av under prosessere –
logistikkleverandører, Huawei-reklamebyrå og Huawei-distributører.
9. Huawei skal behandle dine personlige opplysninger for det formålet som er nevnt i punkt
10- gitt samtykke.
10. Hvis du ikke gir samtykke, eller ikke utleverer noen eller alle opplysninger som kreves på
nettskjemaet, vil Huawei ikke kunne levere deg Helly Hansen gavekort.
11. Dine personopplysninger blir lagret i maksimalt 2 måneder etter at kampanjen avsluttes.
12. Du har alltid rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke. Tilbakekallelse av
samtykke påvirker ikke lovligheten til behandlingen i tidsrommet fra samtykke ble gitt, til
det ble trukket tilbake.

13. Det vil ikke skje noen automatisert beslutningstaking, herunder profilering, for
personopplysningene. Personopplysningene vil bli lagret til kampanjen er avsluttet, og i
et tidsrom på to (2) måneder etter dette, hvorpå opplysningene blir slettet.
14. Den som har fått registrert sine personopplysninger har rett til å motta informasjon fra
Huawei om hvilke personopplysninger som behandles om ham/henne. Du har også rett
til å kreve at feilaktige eller ufullstendige personopplysninger blir rettet, og for øvrig til at
personopplysninger blir slettet. Videre har du rett til å kreve begrensninger i
behandlingen av personopplysningene og til å motsette deg behandling, og rett til
dataportabilitet. Hvis dine personopplysninger blir behandlet, har du også rett til å klage
til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger i Norge
(www.datatilsynet.no, postkasse@datatilsynet.no). For informasjon angående
behandling av personopplysninger, kontakt oss ved å bruke nettskjemaet:
https://consumer.huawei.com/no/legal/privacy-policy/. Du kan få mer informasjon om
behandlingen av personopplysninger ved å ta kontakt med personvernombudet når som
helst, via dpo@huawei.com.

Kampanjens utforming
15. Registrering kan kun skje via huawei-p20.com/hellyhansen og kun i tidsrommet 10.
september 2018 – 4. november 2018. Du når nettstedet også via Huaweis applikasjon
HiCare, som er forhåndsinstallert på våre telefoner. Du må være logget inn med din
Huawei-ID for å komme til tilbudet i applikasjonen. Hvis du ikke har en Huawei-ID, må du
registrere en. Bidrag som er ufullstendige, eller som ikke når oss innen den angitte
fristen, vil ikke bli tatt i betraktning.
16. NRG Nordic Retail Group AB administrerer alle utsendelser av Helly Hansen Vouchers.
17. Etter registrering sendes Helly Hansen gavekort per e-post til e-postadressen som er
oppgitt i registreringen. Det kan ta opptil 14 dager å levere din ordre etter at den er sendt
fra vårt lager. Ved uteblitt levering eller spørsmål om logistikk bes du vennligst ta kontakt
via no@huawei.com eller telefon +47 (0) 21629090 (mandag – fredag 09.00-18.00).
18. Registrering er mulig frem til 18. november 2018.
19. Helly Hansen gavekortet gjelder till 31. desember og gjelder kun for kjøp over 1500 NOK

Tvist og diskvalifisering m.m.

20. Huawei forbeholder seg retten til å diskvalifisere bidrag fra kampanjen uten å informere
vedkommende deltaker på forhånd. Et slikt tiltak kan være en følge av at bidraget

vurderes som ulovlig, støtende eller på annen måte etisk eller moralsk upassende, eller
ved mistanke om juks. Juryens beslutning kan ikke overprøves.
21. Hvis det skulle oppstå uenighet vedrørende vilkårenes betydning, resultatet og/eller
andre spørsmål som gjelder kampanjen, vil Huawei vurdere spørsmålet og deretter
meddele en beslutning.
Overdragelse av rettigheter
22. Du overdrar, så langt det er mulig, opphavsretten og alle andre immaterielle rettigheter til
bidraget som er sendt til Huawei. Huawei har rett til fritt å bearbeide bidraget og overdra
det til andre. I tilfeller der det ikke er mulig å overdra samtlige immaterielle rettigheter
som tilhører bidraget, gir du Huawei en ugjenkallelig, global, evigvarende, royaltyfri og
overdragbar lisens til å bruke det innsendte materialet slik som Huawei finner
hensiktsmessig. Du garanterer at du har samtlige rettigheter og/eller samtykker til
materialet som kreves for at du skal kunne gi Huawei en slik lisens. Det betyr blant annet
at alle dine rettigheter til bidraget opphører, og at Huawei får bruke bidraget uten
tidsbegrensning og på valgfri måte, dog kun innenfor Huaweis normale virksomhet og i
samsvar med norsk lovgivning og god skikk.

Ta kontakt med oss

23. Spørsmål i anledning kampanjen kan sendes til no@huawei.com.