Fullständiga tävlingsvillkor

Fullständiga tävlingsvillkor

Allmänna krav

 1. För att delta i tävlingen måste du fylla i formuläret, godkänna dessa villkor och kunna visa att du har köpt en Huawei P20 Pro från valfri nordisk återförsäljare under tiden 27 mars – 22 april 2018.
 2. Ansvarig för tävlingen är Huawei Technologies Sweden AB (”Huawei”), Isafjordsgatan 34, 164 40 Kista, Sverige.
 3. Om Huawei begär det ska du kunna visa upp ett kvitto på giltigt köp enligt punkt 1 samt uppge mobilens IMEI-nummer. Köp och kvitto är en förutsättning för att delta i tävlingen.
 4. För att delta som tävlande ska du vara en fysisk person som har fyllt 18 år och ha en adress i Norden. Du får bara tävla ensam, d v s du får inte tävla i lag eller tillsammans med någon annan. Du kan delta med ett (1) bidrag enligt punkt 1.
 5. Du får inte delta i tävlingen om du är anställd eller konsult på Huawei, eller på något företag som är kund hos Huawei, Huaweis samarbetspartner eller återförsäljare.

Behandling av personuppgifter

 1. Huawei ansvarar för hanteringen av personuppgifter i enlighet med lokala lagar.
 2. Huawei kommer att samla in och behandla de personuppgifter du lämnar om dig själv när du skickar in ditt bidrag. Detsamma gäller andra uppgifter om dig, om du skulle skicka sådana till oss senare. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att administrera tävlingen. När Huawei publicerar vinnarna av tävlingen kan personuppgifter som är nödvändiga för att särskilja individer publiceras på Tävlingssidan. Personuppgifterna lagras till dess att tävlingen är avslutad och för en tid om [3] månader därefter eller längre om det skulle behövas för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Huawei. Därefter raderas uppgifterna. Den vars personuppgifter har registrerats har rätt att en gång per år kostnadsfritt hos Huawei begära besked om vilka personuppgifter som behandlas. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras. Mer information kring personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till dig om du kontaktar oss på hello@huawei-p20.com.

Tävlingens utformning

 1. Tävlingsanmälan kan endast göras via huawei-p20.com och endast under perioden 27 mars 2018 till 22 april 2018. Tävlingsbidrag som är ofullständiga eller som inte kommer juryn tillhanda inom angiven tid kommer inte att beaktas.
 2. Vinnarna utses av en jury bestående av utvalda personer från Huaweis marknadsavdelning. Juryns beslut kommer att grundas på de kreativa svaren som kommer Huawei tillhanda. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 3. Vinnarna presenteras den 4/5 2018 på Tävlingssidan. Huawei kommer att kontakta vinnarna via telefon eller e-post. Huawei kommer att försöka nå vinnarna under fem (5) arbetsdagar från den dag vinnarna presenterats. Om Huawei inte når en viss vinnare inom den tiden kan Huawei utse ny vinnare i tävlingen.

Vinst och vinstskatt och visum

 1. Tävlingens vinst består av två flygbiljetter (tur och retur Arlanda – Sotji), boende på hotell i två (2) nätter och två (2) biljetter till gruppspelsmatchen mellan Sverige och Tyskland den 23 juni 2018 (värde cirka 80 000 kronor). Vinsten kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter.
 2. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. I de fall det krävs, hjälper Huawei vinnarna med visumansökan till Ryssland och står för handläggningskostnaderna.

Ansvar

 1. Huawei, Huaweis koncernbolag, eller sponsorer har inte något ansvar för personskada och/eller annan skada som inträffar i samband med tävlingen. Denna begränsning innebär bl.a. att Huawei inte har något ansvar gentemot vinnarna om t.ex. resan blir inställd eller försenad, eller om priset i övrigt inte uppfyller förväntningarna.
 2. Huawei inte för direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av din användning av Huaweis eller tredje mans webbsida.

Tvist och diskvalificering m.m.

 1. Huawei förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag ur tävlingen, utan att i förväg meddela tävlanden. En sådan åtgärd kan följa på att bidraget bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande eller vid misstänkt fusk. Juryns beslut kan inte överklagas.
 2. Om det skulle uppkomma en oenighet angående villkorens innebörd, tävlingsresultatet och/eller andra ärenden angående tävlingen kommer Huawei att överväga en väckt fråga och därefter meddela ett beslut.

Överlåtelse av rättigheter

 1. Du överlåter så långt det är möjligt upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter, avseende bidraget till Huawei. Huawei har rätt att fritt bearbeta bidraget och att överlåta det på annan. För det fall att det inte är möjligt att överlåta samtliga immateriella rättigheter som hör samman med bidraget ger du Huawei en oåterkallelig, global, evig, royaltyfri och överlåtbar licens att använda det inskickade materialet såsom Huawei finner lämpligt. Du garanterar att du innehar samtliga rättigheter och/eller samtycken till sådant material för att kunna ge Huawei en sådan licens. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Huawei får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt, dock endast inom Huaweis normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

Marknadsföring med namn och bild

 1. Vinnarna tillåter härmed att de personuppgifter som Huawei samlat in i tävlingen används i samband med Rysslandresan, och för användning i Huaweis sociala mediekanaler.

Kontakta oss

 1. Frågor med anledning av tävlingen kan skickas till hello@huawei-p20.com